Projektas

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" NR. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai".
Šio projekto metu bus sukurtas ir pateiktas rinkai inovatyvus bakterijos Paenibacillus preparatas, skirtas skatinti augalų šaknijimąsi. Naujasis produktas bus sudarytas iš gyvos endofitinių bakterijų kultūros, išskirtos iš augalo ūglių audinių, kuri augalo vystymąsi skatins sistemiškai ir turės ilgalaikį teigiamą poveikį. Paenibacillus preparatas bus efektyvesnė, ekonomiškai naudingesnė ir ekologiška priemonė, galinti pakeisti chemines medžiagas, naudojamas augalų priežiūros priemonėse.
Bakterijos Paenibacillus preparatas skirtas ekonomiškai ir ekologiškai tvariai agrobiologinių išteklių gamybos plėtrai įvairiuose žemės ūkio šakose (miškininkystėje, sodininkystėje, vaistinėje, energetinėje, dekoratyvinėje augalininkystėje), kurių veikla apima tiek sumedėjusių augalų vegetatyvinį dauginimą, tiek sodinukų auginimą, o taip pat biotechnologijos ir dendrologijos laboratorijoms vertingų augalų formų dauginimui mikrovegetatyviniu būdu. Preparatą numatoma gaminti pareiškėjo įmonėje - UAB inovacinė firma „MKDS" ir tiekti Lietuvos ir eksporto rinkoms tiek didmeniniu, tiek mažmeniniu būdu. Produkto pirkėjai - miško, sodo ir dekoratyvinių augalų medelynai, urėdijos, sodininkystės ūkiai, dendrologijos laboratorijos, privatūs sodininkai. Šios inovacijos įdiegimas padės plėtoti inovatyvias ekologiškas technologijas sodininkystės ir miškininkystės sektoriuose bei prisidės prie agrobiologinių išteklių tvarumo, išsaugant biologinę įvairovę ir užtikrinant tvarią aplinką.
Projekto metu bus atlikti tyrimai ir nustatytos optimalios sąlygos Paenibacillus bakterijos dauginimui, laikymui bei stabilizavimui. Bakterijos poveikis skirtingų rūšių augalams bus išbandytas laboratorinėmis bei lauko sąlygomis. Technologinių bandymų metu bus rasta tinkamiausia preparato forma, turinti geriausias kokybines, technologines bei logistines savybes. Produkto prototipas bus pademonstruotas realiomis sąlygomis - medelyne. Įgyvendinus projektą, Paenibacillus preparatas bus patentuojamas ES ir Rusijoje.
UAB „Jūsų sodui", turinti daugiametę patirtį augalininkystėje ir tinkamą infrastruktūrą projekto įgyvendinimui, projekte dalyvauja kaip partneris ir yra atsakinga už kuriamo Paenibacillus preparato bandymus lauko sąlygomis.
Įgyvendinus projektą, MTEP veiklos bus tęsiamos, projekto metu įgyta patirtis bus panaudojama kuriant naujus produktus - Paenibacillus bakterijos mišinius su skirtingais mikoriziniais grybais.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2020 m. birželio 14 d.