Produktai

Pomidorų atsparumų ligoms žymėjimas


ToMV- atsparumas tabako mozaikos virusui
Ff:1,2,3,4,5- atsparumas Cladosporium rasės A,B,C,D ir E
Fol:1,2- atsparumas Fusarium rasėms 1 ir 2 (fuzariozė)
For- atsparumas Fusarium (fuzarinis puvinys)
On- atsparumas Oidium Neolycopersici (miltligė)
Pi- tolerancija Phytophtora infestans (fitoftora)
Pl- atsparumas Pyrenochaeta lycopersici (šaknų kamštligė)
Va, Vd- atsparumas Verticilium sp. (verticiliozė)
Mi, Ma, Mj atsparumas nematodoms Si atsparumas sidabraligei

HR-(High Resistance)- aukštas atsparumas
IR- (Intermediate Rezistance)- vidutinis atsparumas